CHUBU HAIRSTYLE AWARDS/ 2019サロンスタイル部門

207 青木昌平
ba sho 207 青木昌平

太市賞6位